معافیت از خدمت سربازی بعلت بیماریهای پوست

معافیت از خدمت سربازی بعلت بیماریهای پوست

بند ۱ - انواع اگزمای وسیع و شدید :

الف) درصورتی که مزمن و مقاوم به درمان بوده و مانع از فعالیت در نیروهای مسلح شود: معاف دائم

ب) اگزمای شدید، مزمن و مقاوم به درمان هر دو دست (از مچ به پائین به طور کامل ) و یا هر دو پا

 (از مچ به پائین به طور کامل): معاف دائم

ج) درسایر موارد: معاف از خدمات رزمی

بند ۲ - عفونت های قارچی عمیق و وسیع پوست مانند نوکاردیازیس ، اسپروتریکوزیس

الف) درصورتیکه مزمن و مقاوم به درمان باشد: معاف دائم

ب) کچلی: شش ماه معاف موقّت

بند ۳ - هیپرهیدروزشدید (عرق کردن کف یک یا دو دست و یا کف یک یا دو پا ): بنحویکه در دمای معمول اتاق بعد از شستن و خشک کردن دستها یا پاها بعداز مدت ۵ دقیقه کف دستها یا پاها کاملاً خیس شود: معاف از خدمات رزمی

بند ۴ - لیکن پلان پوستی و مخاطی شدید و گسترده: معاف دائم

بند ۵ - پسوریازیس :

الف) شدید کف دست ها و یا پا ها و یا پسوریازیس های شدید و گسترده بدن (بیش از ۲۵درصد ) و یا انورسه (فرم معکوس) و یا پسوریازیسهای شدید سروگردن: معاف دائم

ب) در سایر موارد: معاف از خدمات رزمی

بند ۶ - سل های پوستی: معاف دائم

بند ۷- لوپوس اریتماتوسیستمیک و یا لوپوس اریتماتو تحت حاد و یا لوپوس اریتماتودیسکوئید: معاف دائم

بند ۸ - خال های پیگمانته مادرزادی و یا آنژیوم های وسیع و غیرقابل عمل :

الف) توأم با اختلالات عملی و یا در سرو صورت که کراهت منظر شدید ایجاد کرده باشد: معاف دائم

ب) در سایر موارد: معاف از خدمات رزمی

بند ۹ - مایکوزیس فونگوییدس وسایر لنفومهای پوستی وپاراپسوریازیس با پلاکهای بزرگ: معاف دایم

بند ۱۰- سیکاتریس های جلدی (اسکارهای پوستی) در صورتی که وسیع (بیش از ۲۰درصد) سطح بدن و ضخیم بوده یا چسبندگی به اطراف داشته و مانع حمل تجهیزات ویا انجام تمرینات نظامی بوده یا تمایل به زخم شدن داشته و یا اختلالات عملی در اندامها ایجاد کرده باشد: معاف دائم

تبصره - برای دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر: معاف از خدمات رزمی

 

بند ۱۱ - سیکاتریسهای صورت وگردن در صورتیکه کراهت منظر شدید ایجاد کرده باشد: معاف دائم

بند ۱۲ - ویتیلیگوی گسترده صورت و یا هر دو دست بطور کامل و یا با وسعت بیش از ۴۰ درصد کل بدن : معاف دائم

تبصره - برای دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر: معاف از خدمات رزمی

بند ۱۳ - عوارض پوستی شدید که در اثر اختلالات عروقی ایجاد شده باشد مانند فلبیت های عمقی و سطحی که با ورم مزمن اندام توأم باشد: معاف دائم

بند ۱۴ - هیپودرمیتهای ندولر شدید، منتشر، مقاوم و توأم با علائم سیستمیک: معاف دائم

بند ۱۵ - درماتوزهای اتوایمیون تاولی اکتسابی و مادرزادی وآکرودرماتیت مزمن هالوپو، آکرودرماتیت آنتروپاتیکا، اریتم مولتی فرم شدید با درگیری مخاطی و عروقی: معاف دائم

بند ۱۶ - هیپرکراتوز یا میخچه یا زگیلهای کف هر دو دست و یاهر دوپا :

الف) در موارد شدید که بیش از ۳۰ درصد کف هر یک از دستها و پاها را گرفتار کرده باشد و مقاوم به درمان باشد: معاف دائم

ب) در موارد خفیف: معاف از خدمات رزمی

بند ۱۷ -  فورونکولوز شدید (التهاب شدید ریشه مو) و وسیع که بیش از ۴۰ درصد سطح بدن را گرفتار کرده باشد و مقاوم به درمان باشد : معاف دائم

بند ۱۸ - بیماریهای پوستی که در حین انجام خدمت وظیفه یا در اثر حسّاسیّت و یا مسمومیت نسبت به مواد شیمیائی (شغلی، داروئی ، جنگی) ایجاد شده و به درمان مقاوم باشد : معاف دائم

بند ۱۹ - کهیر:

الف) همراه با آنژیوادم: معاف دائم

ب) در سایر موارد: معاف از خدمات رزمی

بند ۲۰ - آلوپسی آرآتا (طاسی سکه ای) همراه با کراهت منظر یا توتالیس و یا یونیورسالیس: معاف دائم

تبصره - برای دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر: معاف ازخدمات رزمی

 

بند ۲۱ - انواع آکنه :

الف) آکنهConglobata  و Fulminant توأم: معاف دائم

ب) آکنه شدید که صورت و بدن را گرفتار نماید و مقاوم به درمانهای معمول باشد: معاف از خدمات رزمی 

بند ۲۲ - لیشمانیوز (سالک پوستی ) فعّال: شش ماه معاف موقّت

بند ۲۳ - سارکوئیدوز:

الف) نوع منتشر با درگیری بیش از ۲۵درصد سطح بدن: معاف دائم

ب) در سایر موارد: معاف از خدمات رزمی

بند ۲۴ - بیماری ژنودرماتوز مانند توبروز اسکلروزیس، نوروفیبروماتوز (فون رکلین هوزن) ، آلبینیسم، گزرودرماپیگمانتوزا، پورفیری: معاف دائم

بند ۲۵ - ایکتیوز گسترده مادرزادی یا اکتسابی :

الف) با گرفتاری بیش از ۲۵درصد سطح بدن: معاف دائم

ب) ۲۵ درصد و کمتر ازسطح بدن: معاف از خدمات رزمی

بند ۲۶ - لیکن سیمپلکس مزمن:

الف) بین ۱۱تا ۲۰ درصد سطح بدن: معاف از خدمات رزمی

ب ) ۲۱ درصد و بالاتر سطح بدن: معاف دائم

بند ۲۷ - هیدرآدنیت چرکی عود کننده: معاف از خدمات رزمی

بند ۲۸ - مشمولین پزشک که از سلامتی کامل در خصوص هر یک از بیماریهای فوق برخوردار نباشند (بیماری آنان در حد معافیت دائم باشد) لیکن قادر به طبابت در نیروهای مسلح باشند: معاف از خدمات سنگین

بند  ۲۹ - سایر بیماریها :

الف) سایر بیماریهای موضوع این بخش که منطبق با دسته دوم ماده 2 آیین نامه می باشند: معاف از خدمات رزمی

ب) سایر بیماریهای موضوع این بخش که منطبق با دسته سوم ماده 2 آیین نامه می باشند: شش ماه معاف موقت

ج) سایر بیماریهای موضوع این بخش که منطبق با دسته چهارم ماده 2 آیین نامه می باشند: معاف دائم

منبع: متخصص پوست، مو و زیبایی دکترحمید وحیدی عضوانجمن متخصصین پوست ایران

مقایسه اقلام
طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید