کرم جوان کننده و لایه بردار 15%مای فارما

وضعیت موجودی به زودی
برند : مای- MY
2 رای

قیمت قبلی: 450,000 ریال
قیمت: 427,500 ریال

کرم جوان کننده و لایه بردار ۱۵%مای فارما  یا همان آلفــا هیدروکســی اســیدها، چــون بــه طــور معمــول از میــوه هــا بدســت مــی آینــد

کرم جوان کننده و لایه بردار 15%مای فارما

کرم جوان کننده و لایه بردار ۱۵%مای فارما 

 

توضیحات:

کرم جوان کننده و لایه بردار ۱۵%مای فارما  یا همان آلفــا هیدروکســی اســیدها، چــون بــه طــور معمــول از میــوه هــا بدســت مــی آینــد، بــه نــام اســیدهاى میــوه هــم شــناخته مــی شــوند. ماننــد اســید مالیــک کــه از انواع ســیب، اســید ســیتریک کــه از انــواع مرکبــات و اســید گلیکولیــک کــه از ســاقه نیشــکر گرفتــه مــی شــوند. عـلـاوه بــر ایــن AHA، از تخمیــر محصــولات طبیعــی نیــز بدســت مــی آیــد. مثــلا اســید لاکتیک از شــیر تــرش و اســید تارتاریــک از انگــور تخمیــر شــده اســتخراج مــی شــود. از آنجایــی کــه آلفــا هیدروکســی اســیدها از منابــع طبیعــی حاصــل  مــی شــوند، محبوبیــت زیــادى دارنــد.

کــرم هــاى جــوان کننــده یــوث سلوشــن مــاى فـــارما بــا بهـــره منــدى از خــواص فــوق العــاده ى اســیدهاى میــوه و بافــت ســبک، روند لایــه بــردارى طبیعــی و جــدا ســازى ســلول هــاى مــرده از ســطح پوســت را تقویــت مــی کننــد. ایــن محصــولات عــاوه بــر آبرســانی عمیــق و برطــرف کــردن خشــکی، انــدازه منافــذ بــاز پوســـت را نیــز کاهــش مــی دهنــد و بــا بهبــود ظاهــر خشــک و تیــره، پوســتی نــرم و صــاف را بــه ارمغــان مــی آورنــد. همچنیــن بــا تحریــک ســاخت کلاژن، خطــوط ظریــف، چیــن و چــروک را کاهــش داده و موجــب روشــنی و ســلامت آن مــی شــوند.

ویژگیها:

پیشــگیرى از بروز آکنه و جوش هاى سرســفید و سرسیاه

درخشان کننده و بهبود دهنده بافت پوست

از بـین برنده خطـوط، چـین و چروک هاى ظریف پوست

روشن کننده لک هاى پوستى

بـهبود دهنده خشکى مـرتبط با کـراتوزیس پیلاریس (شاخى شدن لایه خارجى پوست) و هایپرکراتوزیس

ترکیبات:

اسیدهاى میوه

آلفا بیزابولول

روغن جوجوبا

ویتامین E و A

 

کشور سازنده: ایران

شرکت تولیدکننده: آریان کیمیا تک

پروانه بهداشت: 

 

کرم جوان کننده و لایه بردار 15%مای فارما

شرکت تولیدکننده
شرکت تولیدکننده: آریان کیمیا تک
کشور تولیدکننده
کشور تولیدکننده: ایران
برند مای- MY
وزن 40 گرم

نظرات کاربران درباره کرم جوان کننده و لایه بردار 15%مای فارما

نظری در مورد این محصول توسط کاربران ارسال نگردیده است.

اولین نفری باشید که در مورد کرم جوان کننده و لایه بردار 15%مای فارما نظر می دهد.

ارسال نظر درباره کرم جوان کننده و لایه بردار 15%مای فارما

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
captcha
بر اساس سلیقه شما...
طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید